1. Modul kursus

Kursus ini mengandungi 10 modul.
Antaranya :

  • Kursus keterampilan Berbahasa untuk Komunikasi yang Berkesan
  • Kursus Penataran Bahasa Melayu untuk Karyawan Sektor Swasta
  • Kursus Bahasa Melayu untuk Karyawan Pelancongan
  • Kursus Bahasa Melayu untuk Penulisan Iklan dan Pendaftaran Perniagaan
  • Kursus Bahasa baku untuk Penyiar
  • Kursus Penulisan Teks Ucapan
  • Kursus Penulisan Laporan
  • Kursus Penulisan Berita
  • Kursus Penulisan Kertas Projek
  • Kursus Pengurusan dan Penulisan Minit Mesyuarat

Baca Selanjutnya..

2. Dewan Bahasa dan Pustaka menawarkan kursus dalam bidang Bahasa Melayu dan Penerbitan secara pakej berbayar kepada jabatan dan agensi kerajaan, agensi swasta dan pihak lain yang berminat. Baca Selanjutnya..